Architekt Adam Budzyński

twarz

Adam Budzyński  ur.1977

mgr inż. architekt, RIBA

Royal Institute of British Architects

dyplom WA PK 2003
 
uprawnienia do projektowania architektonicznego

bez ograniczeń

MA/061/08, MP-1581

Pracownia Projektowa „Rybka” Andrzej Chowaniec „Rybka”
Pracownia Projektowa ”Buduj a Woloj” Jan Karpiel „Bułecka”
Pracownia  Projektowa „Koncept” Janusz Sikora
Pracownia Projektowa  Lewicki  Łatak
Politechnika Krakowska - Architektura i Urbanistyka
PLSP im. A. Kenara, Zakopane-Meblarstwo